ตั้งรหัสผ่านใหม่
 

ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านกรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่คุณเคยสมัครไว้กับทาง Smileway แล้วคลิก "ตั้งรหัสผ่านใหม่" หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมล์พร้อมวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับคุณอีกครั้ง

ในกรณีที่ติดปัญหาหรือไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบครับ